Notářka - JUDr. Šárka Novotná

JUDr. Šárka Novotná
- Notářka

Co s sebou

Co s sebou na sepsání protokolu o předběžném šetření:

Předmětem předběžného šetření bude zejména opatření údajů pro zjištění dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti a správce dědictví a pro zjištění zůstavitelova jmění. Notáři proto předložte zejména dědickou smlouvu, závěť, dohodu o zřeknutí se dědického práva, listinu o vydědění, listiny o přikázání započtení na dědický podíl, listinu o povolání správce pozůstalosti a vykonavatele závěti, smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo listiny o zrušení těchto právních jednání, máte-li je k dispozici.

Dále předložte doklady o majetku a majetkových právech zůstavitele(ky) a jejích dluzích, zejména vkladní knížky, výpisy z účtů, doklady o nemovitostech, smlouvy, dědická rozhodnutí, doklady o účasti v obchodních společnostech a družstvech, doklady o podniku, doklady o bezpečnostní schránce v bance, doklady o nákladech pohřbu, doklady o půjčkách a také typ, značku a stáří spotřebičů užívaných ve společné domácnosti.

Soudnímu komisaři rovněž sdělte údaje o příbuzných zůstavitelky (potomci, předci, sourozenci, neteře a synovci, tety, strýcové, sestřenice, bratranci). K předběžnému šetření se dostavte, i když zůstavitelka nezanechala žádný majetek.


K předběžnému šetření s sebou přineste svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti.Základní informace

JUDr. Šárka Novotná
notářka v Praze
  Zborovská 716/27
  Praha 5 – Smíchov
  150 00
notar@notarnovotna.cz
IČ: 75074281 DIČ: CZ7356020078

Datová schránka – 98uca43

Bankovní spojení

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
 – 504201009/2700
 – IBAN: CZ18 2700 0000 0005 0420 1009
Neakceptujeme platbu prostřednictvím platebních karet
pobočka: Štefánikova 32, Praha 5
SWIFT: BACXCZPP