Notářka - JUDr. Šárka Novotná

JUDr. Šárka Novotná
- Notářka

Základní informace

JUDr. Šárka Novotná
notářka v Praze
  Zborovská 716/27
  Praha 5 – Smíchov
  150 00
notar@notarnovotna.cz
IČ: 75074281 DIČ: CZ7356020078

V rámci vyřizování dědické agendy oblastně spadáme pod Okresní soud Praha západ (kontakt na informace Okresního soudu Praha západ tel: 257 199 244, kontakt na dědické oddělení Okresního soudu Praha západ: paní Povolná Hana - tel. 257 199 216)

Způsob pověřování notářů jako soudních komisařů v řízeních o pozůstalostech (dědictví) je založen na časovém systému spojeném s datem úmrtí zůstavitele v jednotlivých dnech každého měsíce příslušného roku, tedy projednáváme všechny pozůstalosti (dědictví) po zůstavitelích s posledním bydlištěm v obvodu původního okresu Praha západ zemřelých 21., 22. a 23. den každého měsíce.

Datová schránka – 98uca43

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Úterý: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Středa: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Čtvrtek: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Pátek: 08:00-14:00

Telefonní spojení

Recepce 257 217 370
Kancelář 257 217 375
GSM brána 724 565 420

Bankovní spojení

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
 – 504201009/2700
 – IBAN: CZ18 2700 0000 0005 0420 1009

Neakceptujeme platbu prostřednictvím platebních karet
pobočka: Štefánikova 32, Praha 5
SWIFT: BACXCZPP